کارشناس رسمی دادگستری

تعیین قیمت ملک - ارزیابی املاک

ارزیابی ملک

عناوین اصلی خدمات:

1- ارزیابی اراضی و ساختمان ها و تعیین قیمت املاک و قیمت گذاری کارخانجات

2- برآورد هزینه های ساختمانی

3- تعیین علت خسارت، میزان خسارت و تعمیرات در امور ساختمانی

4- تشخیص حسن انجام کارهای ساختمانی به لحاظ فنی و اجرایی

5- تشخیص اختلافات فی ما بین پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران

6- متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی

7- تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل اجاره بها

8- تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

9- تشخیص اراضی موات، دایر و بایر از نظر ساختمانی

10- ارائه نظر کارشناسی و ارزیابی املاک و تهیه ترازنامه مالی برای مهاجرت به کشورهای کانادا، آمریکا ، استرالیا

11- ارائه توأمان خدمات تخصصی حقوقی و مهندسی

12- بازرسی جوش و کنترل پروژه

13- طراحی ، نظارت ، اجرا پروژه های عمرانی

14- وکالت تخصصی در امور مرتبط با املاک

 

برای بهره گیری از مشاوره تلفنی با شمـاره اختصاصی
09125806376
تمـاس حاصل فرمائید.


علی احسانی
کارشناس رسمی دادگستری

تلفـن
09125806376

فکس


ارزیابی ملک

ارزیابی املاک

کارشناس رسمی دادگستری

info[at]karshenas-dadgostari.com

www.karshenas-dadgostari.com

ارزیابی ملک

تعیین قیمت ملک

برآورد قیمت ملک